Belægning

Få lavet en belægning, der holder
For at en belægning skal holde mange år er det vigtigt, at du får lavet den rigtige bund og lagt en belægning, der matcher belægningens formål. Er det fx parkeringsarealer, vej til tung trafik eller en gangsti? Vi har kompetencen til at vurdere, hvordan anlægget skal forberedes. I den sammenhæng er det vigtigt at undersøge historiske forhold for det sted, hvor anlægget skal oprettes. Hvad har der tidligere ligget på grunden? Hvis det er mose- eller vådområder, er det vigtigt at tage højde for det. Er undergrunden meget sandet, skal man tage højde for det. Hvor højt ligger grundvandet i området og er der risiko for oversvømmelser i tilfælde af skybrud? Alle disse forhold har betydning for, om det er nødvendigt med dræn eller andre forholdsregler, så jeres kunstgræsbane eksempelvis kan holde sig pæn i mange år.

Et godt dræn sikrer, at banen er spilbar hele året rundt
Vi etablerer gerne dræn under din belægning, tilslutter regnvandsbrønde eller etablerer faskiner til regnvand. Med et dræn sikrer I jer, at en kunstgræsbane er spilbar hele året. Det danske vintervejr er meget præget af nedbør, så derfor er undergrunden ofte meget mættet af vand. Det gør, at der er stor risiko for oversvømmelser i vinterhalvåret. Om sommeren vil alle fodboldspillere helst spille på naturligt græs, så derfor er det vigtigt, at kunstgræsbanen er spilbar resten af året. Man investerer ikke en masse penge i et kunstgræsanlæg for at være tvunget til at spille på grusbaner alligevel om vinteren på grund af oversvømmelser. Vi anbefaler derfor, at I samtidig med anlæg af fodboldbane investerer i et godt dræn. Man kan lige så godt lave belægningsopgaver ordentligt fra starten. Det bliver I glade for.

Kontakt os
Kontakt BK Entreprise for et uforpligtende tilbud. Ring på 2618 4692.

2013-03-12 08.25.49