Fotodokumentation

Vi tilbyder fotodokumentation evt. inklusiv luftfotos, med før, under og efter billeder. Billederne leveres elektronisk eller efter aftale.

Hos BK Entreprise prioriterer vi dokumentation af arbejdet meget højt. Det gør det nemmere for alle parter at følge med i arbejdet gennem hele forløbet fra projektering til det færdigleverede anlæg.

Lettere at planlægge
Det er utroligt praktisk med luftfotos til byggemøder. Der er mange beslutninger, der skal tages inden gravearbejdet indledes. Derfor tager vi altid fotos fra vores helikopter inden et møde. Det er vores erfaring, at et foto er nemmere at planlægge efter end en plantegning. Fra luften er det nemt at se, hvor det er praktisk at anlægge jorddepoter. Et jorddepot kan anlægges som en græsklædt jordvold langs banen, hvilket er praktisk i forbindelse med små fodboldstadions, idet de fx kan bruges som tilskuerpladser. Det sikrer et godt overblik for tilskuerne og mindsker trængsel ved sidelinjen.

Adgangsveje
Ved et anlægsarbejde er det vigtigt at få planlagt adgangsveje. Hvor store maskiner skal kunne komme frem og tilbage? Er der sikkerhedsspørgsmål, der skal tages hensyn til? Det er vigtigt, at man sikrer sig, at uvedkommende ikke får adgang til byggepladsen. Mange sportsanlæg ligger tæt på skoler eller idrætshaller. Her er der mange børn og børn er af natur meget nysgerrige. Det er naturligvis vigtigt, at børn ikke løber rundt på en byggeplads, da de risikerer at ødelægge anlæggene eller komme til skade.

Dokumentation
Hos BK Entreprise ejer vi vores egen helikopter og under et anlægsarbejde tager vi jævnligt luftfotos, som vi leverer til kunden. Det sikrer, at du hele tiden har føling med, hvor i processen vi er. Mange anlæg har en fast deadline, som skal overholdes, så på denne måde sikrer du dig, at du hele tiden har kontrol over processen. Hvis du er interesseret i at høre mere, om hvordan vi dokumenterer vort arbejde, er du altid velkommen til kontakte os.

Luftfoto